Saturday the 19th - - Hostgator Coupon

Graad 8 en 9

In Gr. 8 en 9 het leerlinge slegs verpligte vakke. 

Verpligte eksamenvakke:  

  1. Bybelonderrig    
  2. Afrikaans     
  3. Engels
  4. Wiskunde
  5. Natuurwetenskap   (Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap) 
  6. Menslike en Sosiale Wetenskap (Geskiedenis en Geografie)
  7. Ekonomiese Bestuurswetenskap (Rekeningkunde, Ekonomie en Bedryfsekonomie)
  8. Christelike Lewensoriëntering
  9. Kuns en Kultuur
  10. Tegnologie

Graad 10, 11 en 12.

By die maak van vakkeuses vir grade 10, 11 en 12 moet vakke so gekies word dat dit inpas by BCVO vakversamelings soos dit in die Handleiding Vir Sekondêre Onderwys voorgeskryf word.

1. STUDIERIGTINGS

Alle keusevakke word ten opsigte van hul aard in studierigtings gegroepeer. Die wese van 'n studie¬rigting word bepaal deur ten minste twee vakke wat onder die spesifieke studierigting tuishoort. Ons skool bied die volgende studierigtings aan:

(a) Natuurwetenskaplike Studierigting:
Die kombinasie Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap is eie aan die studierigting.

(b) Algemene Studierigting:
Vakversamelings in hierdie studierigting is algemeen van aard en bevat nie kombinasies van vakke wat eie aan 'n bepaalde studierigting is nie.

(c) Handel Studierigting:
Rekeningkunde  
Rekenaartoepassingstegnologie
Besigheidstudie

2. VAKKE

Verpligte eksamenvakke:  
- Afrikaans Huistaal
- Engels eerste addisionele taal 
- Bybelonderrig
- Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid
- Christelike Lewensoriëntering

Keusevakke (eksamenvakke)
- Fisiese Wetenskap
- Lewenswetenskap (Biologie)
- Ingenieursgrafika en -ontwerp
- Rekeningkunde
- Rekenaartoepassingstegnologie
- Besigheidstudie
- Geografie
- Elektriese Tegnologie
- Gasvryheidstudie

LW
Hierdie keusevakke word aangebied binne die voorgeskrewe vakversamelings soos deur die Direksie en die Skoolhoof in samewerking met die Onderrigbestuurspan, bepaal. Die volledige lys vakversamelings is by die skool beskikbaar. Die aanbied van 'n keusevak sal afhang van die aanvraag daarvoor. Bybelonderrig word in berekening gebring vir die berekening van 'n leerling se gemiddelde persentasie.